Thông báo về quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối tháng 05/2018

Phạm vi của thông báo này

Xin vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo”) để hiểu các chính sách và tiêu chuẩn thực hành của chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Thông báo này áp dụng với các cá nhân tương tác với các dịch vụ của Nestlé với tư cách người tiêu dùng (“bạn”). Thông báo này giải thích cách mà Dữ liệu Cá nhân của bạn được Nestlé S.A (“Nestlé”, “Chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ. Thông báo này cũng cho bạn biết làm cách nào để có thể truy cập và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn và tiến hành một số lựa chọn về cách thức mà Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng.

Thông báo này bao hàm các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập thông qua các kênh khác nhau của mình như trang web, ứng dụng, mạng xã hội của bên thứ ba, Dịch vụ Kết nối Người tiêu dùng, các điểm bán hàng và các sự kiện. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể tập hợp dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác nhau (trang web, sự kiện ngoại tuyến) và qua các thiết bị khác nhau. Là một phần của quá trình đó, Chúng tôi tổng hợp Dữ liệu Cá nhân được các đơn vị Nestlé hoặc đối tác khác nhau của Nestlé thu thập ban đầu. Xin vui lòng xem Phần 9 để biết thêm thông tin về cách phản đối việc đó.

Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho chúng tôi (Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn khi điều đó xảy ra, ví dụ, bằng cách làm cho thông tin này rõ ràng trên các mẫu đăng ký của chúng tôi), Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông báo này có thể thay đổi tùy từng thời điểm (xem Phần 11).

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng trong các lĩnh vực:

 1. Nguồn thông tin cá nhân
 2. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi thu thập
 3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em
 4. Cookie, các công nghệ tương tự, tập tin đăng nhập và tập tin chỉ báo
 5. Giá trị từ dữ liệu cá nhân của bạn
 6. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
 7. Giữ lại dữ liệu cá nhân
 8. Lưu trữ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn
 9. Quyền của bạn
 10. Lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng và bộc lộ dữ liệu cá nhân của bạn
 11. Các thay đổi đối với thông báo của chúng tôi
 12. Người kiểm soát dữ liệu & liên lạc

1. Nguồn thông tin cá nhân

Thông báo này áp dụng đối với Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn, bằng các phương pháp được mô tả dưới đây ( xem Phần 2), từ các nguồn như sau:

Các trang web của Nestlé. Các trang web hướng đến người tiêu dùng được điều hành bởi hoặc cho Nestlé, bao gồm các trang mà Chúng tôi điều hành thuộc các miền /URL của chính mình và các trang nhỏ mà Chúng tôi chạy trên các mạng xã hội bên thứ ba như Facebook (“trang Web”).

Trang/ứng dụng di động của Nestlé. Các trang hoặc ứng dụng di động hướng đến khách hàng được điều hành bởi hoặc cho Nestlé, chẳng hạn như ứng dụng dùng cho điện thoại thông minh.

Thư điện tử, tin nhắn hoặc thông điệp điện tử khác. Các tương tác với truyền thông điện tử giữa bạn và Nestlé.

Nestlé CES. Truyền thông với Trung tâm Kết nối Người Tiêu dùng (“CES”) của chúng tôi.

Mẫu đăng ký ngoại tuyến. Các mẫu đăng ký trên giấy hoặc điện tử và tương tự mà Chúng tôi thu thập, ví dụ như bằng thư bưu điện, quảng cáo tại cửa hàng, các cuộc thi và xúc tiến khác, hoặc các sự kiện.

Tương tác quảng cáo. Tương tác với các quảng cáo của chúng tôi (ví dụ, nếu bạn tương tác với một trong các quảng cáo của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, chúng tôi có thể nhận được thông tin về tương tác đó).

Dữ liệu Chúng tôi tạo lập. Trong quá trình tương tác với bạn, chúng tôi có thể tạo lập Dữ liệu Cá nhân về bạn (ví dụ, hồ sơ mua bán của bạn từ các trang web của chúng tôi).

Dữ liệu từ các nguồn khác. Các mạng xã hội bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google), nghiên cứu thị trường (nếu không cung cấp phản hồi trên cơ sở vô danh), những người thu thập dữ liệu bên thứ ba, các đối tác quảng bá của Nestlé, các nguồn công cộng và dữ liệu nhận được khi chúng tôi thu thập từ các công ty khác.

Trở lại đầu trang

2. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi thu thập

Tùy theo cách bạn tương tác với Nestlé (trực tuyến, ngoại tuyến, qua điện thoại, v.v…), Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ bạn, như được miêu tả dưới đây.

Thông tin liên lạc cá nhân. Bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Chúng tôi có thể cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ thư điện tử, chi tiết mạng xã hội hoặc số điện thoại của bạn.

Thông tin đăng nhập tài khoản. Bất kỳ thông tin cần thiết để cho bạn quyền truy cập hồ sơ tài khoản cụ thể của bạn. Ví dụ bao gồm ID đăng nhập/địa chỉ thư điện tử của bạn, tên hiển thị, mật khẩu dưới dạng không thể hồi phục, và/hoặc câu hỏi và câu trả lời về an ninh.

Thông tin địa lý & các mối quan tâm. Bất kỳ thông tin mô tả các đặc điểm địa lý hoặc các hoạt động của bạn. Ví dụ bao gồm ngày sinh, tuổi hoặc độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý (ví dụ như mã bưu điện /mã zip), sản phẩm ưa thích, các sở thích và quan tâm, thông tin gia đình hoặc lối sống.

Thông tin từ máy tính/thiết bị di động. Bất kỳ thông tin về hệ thống máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác mà bạn sử dụng để truy cập một trong số các trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ phương thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính hoặc thiết bị của bạn vào Internet, loại hệ điều hành, và loại và phiên bản trình duyệt web. Nếu bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của Nestlé bằng thiết bị di động như điện thoại thông minh, thông tin được thu thập cũng bao gồm, nếu được phép, ID thiết bị duy nhất của bạn, ID quảng cáo, vị trí địa lý và các dữ liệu thiết bị di động tương tự.

Thông tin sử dụng trang web/truyền thông. Khi bạn duyệt qua và tương tác với các trang web hoặc bản tin của chúng tôi, Chúng tôi sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về các hành động của bạn. Bao gồm thông tin như bạn đã click chọn đường dẫn nào, bạn đã xem trang hoặc nội dung nào và trong bao lâu, và thông tin và số liệu thống kê tương tự về các tương tác của bạn, chẳng hạn như số lần phản hồi nội dung bài viết, các lỗi tải xuống và thời gian truy cập một số trang nhất định. Thông tin này được nắm lấy nhờ các công nghệ tự động như cookie và tập tin chỉ báo, và cũng được thu thập bằng cách sử dụng việc theo dõi của bên thứ ba cho mục đích phân tích và quảng cáo. Bạn có quyền phản đối việc sử dụng các công nghệ như vậy, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng  xem Phần 4.

Nghiên cứu thị trường & phản hồi của người tiêu dùng. Bất kỳ thông tin mà bạn tự nguyện chia sẻ với Chúng tôi về trải nghiệm của bạn về việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung do người tiêu dùng tạo ra. Nội dung bất kỳ mà bạn tạo ra và sau đó chia sẻ với Chúng tôi trên các mạng xã hội của bên thứ ba hoặc bằng cách tải nội dung đó lên một trong các trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook. Ví dụ bao gồm hình ảnh, video, câu chuyện cá nhân, hoặc nội dung hoặc phương tiện truyền thông tương tự. Khi được phép, Chúng tôi thu thập và công bố nội dung do người tiêu dùng tạo ra liên quan đến những hoạt động khác nhau, bao gồm các cuộc thi và khuyến mãi, các đặc điểm của cộng đồng trang web, việc tham gia của người tiêu dùng, kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.

Thông tin mạng xã hội của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin mà bạn chia sẻ công khai trên mạng xã hội của bên thứ ba hoặc thông tin là một phần của hồ sơ thông tin của bạn trên mạng xã hội bên thứ ba (như Facebook) và bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba chia sẻ với Chúng tôi. Ví dụ bao gồm thông tin tài khoản cơ bản của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại, ảnh đại diện, ID người dùng, danh sách bạn bè, v.v...) và thông tin bổ sung khác bất kỳ hoặc các hoạt động mà bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba chia sẻ. Chúng tôi nhận được thông tin hồ sơ mạng xã hội bên thứ ba của bạn (hoặc một phần trong đó) mỗi khi bạn tải xuống hoặc tương tác với ứng dụng web của Nestlé trên mạng xã hội bên thứ ba như Facebook, mỗi khi bạn sử dụng tính năng của mạng xã hội được tích hợp vào trang của Nestlé (như Kết nối Facebook) hoặc mỗi khi bạn tương tác với Chúng tôi qua một mạng xã hội của bên thứ ba. Để hiểu thêm về cách Nestlé có được thông tin của bạn từ mạng xã hội bên thứ ba hoặc để chọn không chia sẻ những thông tin mạng xã hội đó, xin vui lòng truy cập trang web của mạng xã hội bên thứ ba liên quan.

Thông tin Thanh toán và Tài chính. Bất kỳ thông tin mà Chúng tôi cần để hoàn thành đơn đặt hàng, hoặc thông tin bạn sử dụng để mua hàng, chẳng hạn như các chi tiết của thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng (tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, v.v...) hoặc các dạng thanh toán khác (nếu có sẵn). Trong trường hợp bất kỳ, Chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi xử lý thông tin thanh toán và tài chính theo cách tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn an ninh hiện hành như PCI DSS.

Các Cuộc gọi đến Dịch vụ Kết nối Người tiêu dùng. Các giao thiệp với CES có thể được ghi lại hoặc được nghe, theo luật hiện hành, để phục vụ nhu cầu điều hành nội bộ (ví dụ như vì các mục đích đảm bảo chất lượng hoặc đào tạo). Các chi tiết về thẻ thanh toán không được ghi lại. Khi luật pháp yêu cầu, bạn sẽ được thông tin về việc ghi lại đó vào lúc bắt đầu cuộc gọi của bạn.

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. Chúng tôi không tìm cách thu thập hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong quá trình kinh doanh thông thường của mình. Khi cần phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lý do bất kỳ, chúng tôi dựa vào sự đồng ý trước rõ ràng của bạn về việc xử lý đó là tự nguyện (ví dụ như nhằm mục đích tiếp thị). Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn nhằm mục đích khác, chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý như sau: (i) phát hiện và ngăn ngừa tội phạm (kể cả chống lừa gạt); và (ii) tuân thủ luật hiện hành (ví dụ như tuân thủ về việc báo cáo tính đa dạng của chúng tôi).

Trở lại đầu trang

3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Chúng tôi không cố tình tìm kiếm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng mình đã sơ ý thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ loại bỏ ngay dữ liệu cá nhân của trẻ đó ra khỏi hồ sơ của mình. Tuy nhiên, Nestlé có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi trực tiếp từ cha mẹ hoặc người giám hộ, và với sự đồng ý rõ ràng của người đó.

Trở lại đầu trang

4. Cookie, các công nghệ tương tự, tập tin đăng nhập và tập tin chỉ báo

Cookie/Công nghệ tương tự. Xin vui lòng xem  Thông báo cookie của chúng tôi để biết bằng cách nào bạn có thể quản lý các cài đặt cookie của bạn và biết thông tin chi tiết về các cookie Chúng tôi sử dụng và mục đích mà Chúng tôi sử dụng chúng.

Tập tin Đăng nhập. Chúng tôi thu thập thông tin dưới dạng tập tin đăng nhập ghi nhận các hoạt động trên website và thu thập số liệu thống kê về tập tính duyệt web của bạn. Các mục thông tin đó được tự động tạo ra, và giúp Chúng tôi khắc phục lỗi, cải thiện hiệu quả và duy trì an ninh trang Web của chúng tôi.

Tập tin Chỉ báo (Web Beacon). Tập tin chỉ báo (còn gọi là “bọ web”) là các chuỗi mã nhỏ chuyển hình ảnh trên một trang web hoặc trong thư điện tử nhằm mục đích chuyển dữ liệu về Chúng tôi. Thông tin được thu thập qua các tập tin chỉ báo bao gồm thông tin như địa chỉ IP, cũng như thông tin về cách mà bạn phản ứng với chiến dịch thư điện tử (ví dụ như thư điện tử đã được mở lúc nào, bạn đã click chọn đường dẫn nào trong thư điện tử, v.v...). Chúng tôi sẽ sử dụng các tập tin chỉ báo trên trang web của mình hoặc đưa chúng vào các thư điện tử mà Chúng tôi gửi cho bạn Chúng tôi sử dụng thông tin tập tin chỉ báo cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, báo cáo thông lượng trang, đếm số lượt truy cập, quảng cáo, kiểm toán thư điện tử và báo cáo, và cá thể hóa.

Trở lại đầu trang

5. Giá trị từ dữ liệu cá nhân của bạn

Các đoạn sau đây mô tả các mục đích khác nhau của việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, và các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau được thu thập cho từng mục đích. Xin lưu ý rằng không phải tất cả việc sử dụng dưới đây sẽ liên quan đến từng cá nhân.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân Lý do Quyền lợi hợp pháp

Phục vụ người tiêu dùng.Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích phục vụ người tiêu dùng, bao gồm đáp ứng các yêu cầu của bạn. Điều này thường đòi hỏi sử dụng một số thông tin liên lạc cá nhân nhất định và thông tin về lý do của yêu cầu của bạn (ví dụ như tình trạng đơn hàng, vấn đề kỹ thuật, câu hỏi/phàn nàn về sản phẩm, câu hỏi chung, v.v...).

 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Hiệu quả hơn

Cuộc thi, tiếp thị và xúc tiến bán hàng khác.Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ (ví dụ như thông báo hoặc chiến dịch quảng cáo hoặc đợt quảng bá). Điều này có thể được thực hiện với nhiều biện pháp như thư điện tử, quảng cáo, tin nhắn SMS, điện thoại và gửi thư bưu điện đến mức độ được luật hiện hành cho phép. Một số chiến dịch và chương trình quảng bá của chúng tôi chạy trên trang web của bên thứ ba và/hoặc mạng xã hội. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như vậy là tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối (hoặc rút lại việc đồng ý của bạn tại một số quốc gia) việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích này. Để biết thêm chi tiết về cách thay đổi lựa chọn của bạn về thông báo tiếp thị, xin vui lòng xem Phần 910 dưới đây. Để biết thêm về các cuộc thi, đợt quảng bá khác của chúng tôi, xin vui lòng xem các qui tắc chính thức và chi tiết được công bố với từng cuộc thi /đợt quảng bá.

 • Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu)
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Tìm ra sản phẩm và dịch vụ nào của mình có thể khiến bạn quan tâm và cho bạn biết về chúng
 • Xác định đối tượng người tiêu dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Mạng xã hội của bên thứ ba:Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn tương tác với các tính năng mạng xã hội của bên thứ ba, như chức năng “Like”, để phục vụ bạn các quảng cáo và kết nối với bạn trên các mạng xã hội của bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức các tính năng đó hoạt động, dữ liệu hồ sơ mà Chúng tôi có được về bạn, và biết cách để chọn loại bỏ bằng cách xem lại các thông báo về quyền riêng tư của các mạng xã hội bên thứ ba liên quan.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến). Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để (i) phân tích sở thích và thói quen của bạn, (ii) dự đoán nhu cầu của bạn dựa trên phân tích của mình về hồ sơ thông tin của bạn, (iii) cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các trang web và ứng dụng của mình; (iv) bảo đảm rằng nội dung của trang web/ứng dụng của mình được tối ưu hóa cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị của bạn; (v) cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo hướng mục tiêu, và (vi) cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác, khi bạn chọn làm điều đó. Ví dụ, Chúng tôi ghi nhớ ID đăng nhập/địa chỉ thư điện tử hoặc tên hiển thị của bạn để bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào lần sau khi bạn truy cập trang của chúng tôi hoặc để bạn có thể nhanh chóng tìm lại được các mặt hàng mà bạn đã đặt vào giỏ hàng của bạn. Dựa trên loại thông tin này, và với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu), Chúng tôi cũng trình bày với bạn nội dung hoặc đợt quảng bá của riêng Nestlé đã được điều chỉnh phù hợp với các mối quan tâm của bạn. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn là tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích đó. Để biết thông tin chi tiết về cách để chọn loại bỏ, xin xem Phần 10 dưới đây.

 • Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu)
 • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Tìm ra sản phẩm và dịch vụ nào của mình có thể khiến bạn quan tâm và cho bạn biết về chúng
 • Xác định các loại người tiêu dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Hoàn thành đơn hàng.Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để xử lý và giao hàng theo các đơn hàng của bạn, thông tin cho bạn về tình trạng các đơn hàng, các địa chỉ chính xác và tiến hành xác minh danh tính và các hoạt động chống gian lận khác. Điều này bao gồm việc sử dụng một số Dữ liệu Cá nhân và thông tin thanh toán nhất định.

Mục đích chung khác (ví dụ như nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường, phân tích, an ninh). Theo luật hiện hành, Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh tổng quát khác, như duy trì tài khoản của bạn, tiến hành nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường và đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Chúng tôi bảo lưu quyền, nếu bạn có các tài khoản Nestlé, điều chỉnh các tài khoản đó thành chỉ một tài khoản. Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý và điều hành các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và an ninh của chúng tôi.

 • Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Với sự đồng ý của bạn (khi có yêu cầu)
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Hiệu quả hơn
 • Bảo vệ hệ thống, mạng và nhân viên của chúng tôi
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Lý do pháp lý hoặc sát nhập/mua lại.Trong trường hợp Nestlé hoặc tài sản của Nestlé được mua lại hoặc sát nhập với công ty khác, kể cả do phá sản, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ trong số những người kế tục hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (i) khi luật hiện hành đòi hỏi; (ii) khi đáp ứng các thủ tục pháp lý; (iii) khi đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi luật có thẩm quyền; (iv) để bảo vệ các quyền, tính riêng tư, an toàn hoặc tài sản của mình, hoặc công chúng; hoặc (v) để thực thi các điều khoản của thỏa thuận bất kỳ hoặc các điều khoản của trang web của chúng tôi.

 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ tài sản và nhân viên của chúng tôi


Trở lại đầu trang

6. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Ngoài các đơn vị Nestlé được đề cập trong phần người kiểm soát dữ liệu & liên lạc ( xem Phần 12), Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các tổ chức bên thứ ba sau đây:

Nhà cung cấp dịch vụ. Có những công ty đối tác mà Chúng tôi sử dụng để giúp Chúng tôi tiến hành kinh doanh (ví dụ như hoàn thành đơn hàng, xử lý thanh toán, phát hiện gian lận, và thẩm tra danh tính, điều hành trang web, các công ty nghiên cứu thị trường, dịch vụ hỗ trợ, xúc tiến, phát triển trang web, phân tí ch dữ liệu, CRC, v.v...). Các nhà cung cấp dịch vụ, và nhân viên tuyển chọn của họ, chỉ được phép truy cập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nhân danh Chúng tôi cho các nhiệm vụ cụ thể mà họ được yêu cầu tiến hành, dựa vào hướng dẫn của chúng tôi, và được yêu cầu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn bí mật và an toàn. Khi luật hiện hành đòi hỏi, bạn có thể lấy danh sách các nhà cung cấp xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn ( xem Phần 12  để  liên lạc với Chúng tôi).

Cơ quan báo cáo tín dụng/người thu nợ. Trong chừng mực được luật hiện hành cho phép, các cơ quan báo cáo tín dụng và người thu nợ là các công ty bên ngoài mà Chúng tôi sử dụng để giúp Chúng tôi xác minh độ tin cậy về khả năng trả nợ của bạn (đặc biệt là các đơn hàng có hóa đơn) hoặc thu các hóa đơn chưa thanh toán.

Công ty bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích tiếp thị của chính họ.  Trừ trường hợp bạn đã đồng ý trước, Chúng tôi không cấp phép hoặc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty bên thứ ba vì các mục đích tiếp thị của chí nh họ. Danh tính của họ sẽ được tiết lộ tại thời điểm cần đến sự đồng ý của bạn.

Người nhận bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích hợp pháp hoặc do sát nhập/mua lại. Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì lý do hợp pháp hoặc trong bối cảnh sát nhập hoặc mua lại ( xem Phần 5  để biết chi tiết).

Trở lại đầu trang

7. Giữ lại dữ liệu cá nhân

Nestlé thực hiện mọi bước hợp lý để bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý trong thời gian tối thiểu cần thiết cho các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Các tiêu chí để xác định thời gian lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn là:

(a) Nestlé sẽ giữ lại các bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn dưới dạng chỉ cho phép nhận dạng miễn là:

 • (i) Chúng tôi duy trì mối quan hệ liên tục với bạn (ví dụ như khi bạn được đưa vào danh sách gửi thư của chúng tôi và chưa rút lại);
 • (ii) Dữ liệu Cá nhân của bạn cần thiết liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền Riêng tư này và chúng tôi có cơ sở pháp lý có hiệu lực,

Cộng thêm

(b) Thời gian: (i) thời hạn có thể áp dụng (ví dụ như thời gian mà một người có thể khiếu kiện chúng tôi), và (ii) thêm 2 tháng sau khi kết thúc thời hạn có thể áp dụng (để chúng tôi có thể xác định danh dữ liệu cá nhân bất kỳ của người có thể khiếu kiện vào lúc kết thúc thời hạn đó),

(c) Ngoài ra, nếu có bất kỳ khiếu kiện liên quan được đưa ra, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian bổ sung cần thiết liên quan đến khiếu kiện đó.

Trong các thời gian được ghi trong các mục b(i) và b(ii) trên đây, chúng tôi sẽ giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi lưu trữ và duy trì an ninh của các dữ liệu đó, trừ khi trong chừng mực mà dữ liệu cần phải được xem xét liên quan đến khiếu kiện bất kỳ, hoặc nghĩa vụ bất kỳ theo luật hiện hành.

Khi các thời gian trong các đoạn (a), (b) và (c) trên đây bao gồm cả thời gian gia hạn đến giới hạn cho phép đã hết, chúng tôi sẽ (i) xóa hoặc hủy vĩnh viễn Dữ liệu Cá nhân liên quan hoặc (ii) vô danh hóa Dữ liệu Cá nhân liên quan.

Trở lại đầu trang

8. Lưu trữ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp (được miêu tả dưới đây) để giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn bí mật và an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, những biện pháp bảo vệ đó không áp dụng đối với thông tin mà bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng như các mạng xã hội bên thứ ba.

Người có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được các nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi xử lý, trên cơ sở cần phải biết, tùy theo mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập (ví dụ như nhân viên phụ trách các vấn đề chăm sóc khách hàng sẽ truy cập hồ sơ người tiêu dùng của bạn).

Các biện pháp được tiến hành trong môi trường vận hành. Chú ng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong môi trường vận hành sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để chống truy cập trái phép. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Vấn đề không may là việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và mặc dù Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi không thể bảo đảm tính an toàn của dữ liệu trong quá trình truyền qua trang web/ứng dụng của chúng tôi.

Các biện pháp mà Chúng tôi kỳ vọng bạn tiến hành. Điều quan trọng là bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn an toàn và an ninh. Khi ký nhận đối với tài khoản trực tuyến, hãy bảo đảm việc chọn một mật mã tài khoản mà người khác khó đoán ra và đừng bao giờ tiết lộ mật mã của bạn cho ai khác. Bạn chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật mật mã đó và về việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính chia sẻ hoặc công cộng, đừng bao giờ chọn ghi nhớ ID /địa chỉ thư điện tử đăng nhập hoặc mật mã và bảo đảm đăng xuất khỏi tài khoản của mình mỗi khi bạn rời máy tính. Bạn cũng sẽ phải sử dụng các cài đặt hoặc kiểm soát chế độ riêng tư bất kỳ mà Chúng tôi cung cấp cho bạn trên trang Web/ứng dụng của chúng tôi.

Truyền Dữ liệu Cá nhân của bạn. Việc lưu giữ cũng như xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như đã miêu tả trên đây có thể đòi hỏi Dữ liệu Cá nhân của bạn cuối cùng được truyền/chuyển đến, và/hoặc lưu giữ tại, điểm đến ngoài quốc gia thường trú của bạn, đặc biệt là Thụy Sĩ, Amsterdam (Hà Lan) và Mỹ. Chúng tôi cũng có thể truyền Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các nước ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) (ví dụ như các đơn vị Nestlé khác) kể cả các nước có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác với các tiêu chuẩn được áp dụng tại EEA. Chúng tôi (i) đã thi hành các điều khoản hợp đồng được Ủy ban Châu Âu phê chuẩn để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn (và bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi bản sao các điều khoản đó (bằng cách liên lạc với Chúng tôi như dưới đây) và/hoặc (ii) sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn (khi luật pháp yêu cầu và cho phép).

Trở lại đầu trang

9. Quyền của bạn

Truy cập Dữ liệu Cá nhân. Bạn có quyền truy cập, xem lại và yêu cầu bản sao thực hoặc điện tử của thông tin được lưu giữ về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin về nguồn Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Các quyền này có thể được thực hiện bằng cách  liên hệ với Chúng tôi  hoặc gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland, đính kèm bản sao căn cước của bạn hoặc thông tin tương đương (khi Chúng tôi yêu cầu và được luật pháp cho phép). Nếu yêu cầu được nộp bởi một người khác không phải bạn mà không cung cấp bằng chứng là yêu cầu được lập một cách hợp pháp nhân danh bạn, yêu cầu đó sẽ bị từ chối. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin danh tính được cung cấp cho Chúng tôi sẽ chỉ được xử lý theo và trong chừng mực được luật hiện hành cho phép.

Quyền bổ sung (ví dụ như sửa đổi, xóa Dữ liệu Cá nhân). Khi luật quy định, bạn có thể (i) yêu cầu xóa, di chuyển, hiệu chỉnh hoặc sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn; (ii) giới hạn việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn; và (iii) hủy bỏ sự đồng ý đối với bất kỳ trong số các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Tùy theo luật hiện hành, bạn cũng có thể có các quyền bổ sung sau đây về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân Liên quan của bạn:

 • quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình trạng cụ thể của bạn, việc chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân Liên quan của bạn; và
 • quyền phản đối việc chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi Xử lý Dữ liệu Cá nhân Liên quan của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Xin lưu ý rằng, trong một số bối cảnh nhất định, Chúng tôi sẽ không thể xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu không xóa tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi có thể bị yêu cầu giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân của bạn sau khi bạn đã yêu cầu xóa, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể được luật hiện hành cho phép giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân của bạn để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của mình.

Khi có thể có, trang web của chúng tôi có tính năng dành riêng mà qua đó bạn có thể xem lại và sửa chữa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp. Xin lưu ý rằng Chúng tôi yêu cầu những người tiêu dùng có đăng ký của mình xác minh danh tính của họ (ví dụ như ID đăng nhập/địa chỉ thư điện tử, mật mã) trước khi họ có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin tài khoản của họ. Điều này giúp chống truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi hy vọng Chúng tôi có thể giải đáp các thắc mắc của bạn về cách mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có những quan ngại chưa được giải đáp, bạn cũng có quyền khiếu nại với các cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Trở lại đầu trang

10. Lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng và bộc lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn những lựa chọn về Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi. Các cơ chế sau đây cho bạn quyền kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của bạn:

Cookie/Công nghệ Tương tự. Bạn quản lý sự đồng ý của bạn qua (i) giải pháp quản lý sự đồng ý của chúng tôi hoặc (ii) trình duyệt của bạn để từ chối toàn bộ hoặc một số cookies/công nghệ tương tự, hoặc cảnh báo bạn khi chúng đang được sử dụng. Xin vui lòng xem Phần 4 trên đây.

Quảng cáo, tiếp thị và xúc tiến. Bạn có thể đồng ý để Dữ liệu Cá nhân của bạn được Nestlé sử dụng để xúc tiến bán sản phẩm hoặc dịch vụ của Nestlé qua (các) ô chọn trên các mẫu đăng ký hoặc bằng cách trả lời (các) câu hỏi được các đại diện CES của chúng tôi trình bày. Nếu bạn quyết định bạn không còn muốn nhận các thông báo như vậy, sau đó bạn có thể rút lại đăng ký về việc nhận thông báo liên quan đến tiếp thị tại thời điểm bất kỳ, bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong từng thông báo. Để rút đăng ký khỏi các thông báo tiếp thị được gửi bằng phương tiện bất kỳ, kể cả các mạng xã hội của bên thứ ba, bạn có thể chọn loại bỏ tại thời điểm bất kỳ bằng cách rút đăng ký thông qua các đường dẫn có trong các thông báo, đăng nhập vào các trang web/ứng dụng hoặc mạng xã hội bên thứ ba và điều chỉnh sở thích người dùng trong hồ sơ tài khoản của bạn bằng cách chọn bỏ các ô liên quan hoặc gọi CES của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, kể cả khi bạn chọn bỏ không nhận các thông báo tiếp thị, bạn sẽ vẫn nhận được các thông báo quản trị từ Chúng tôi, chẳng hạn như xác nhận đơn hàng hoặc giao dịch khác, thông báo về các hoạt động tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản, thay đổi mật mã, v.v...), và các thông báo quan trọng không liên quan đến tiếp thị khác.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến): Khi luật pháp yêu cầu, nếu bạn muốn để Nestlé sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa/quảng cáo và nội dung hướng mục tiêu, bạn có thể chỉ định điều đó thông qua (các) ô chọn trên mẫu đăng ký hoặc trả lời (các) câu hỏi được các đại diện CES của chúng tôi trình bày. Nếu bạn quyết định bạn không còn muốn thụ hưởng lợi ích từ việc cá nhân hóa đó, tại thời điểm bất kỳ bạn có thể chọn bỏ bằng cách đăng nhập vào trang web/ứng dụng và điều chỉnh sở thích cá nhân người dùng của bạn trong hồ sơ tài khoản của bạn bằng cách chọn bỏ các ô liên quan hoặc gọi CES của chúng tôi.

Quảng cáo hướng mục tiêu. Đối tác của Chúng tôi với các mạng lưới quảng cáo và các nhà cung cấp phục vụ quảng cáo khác (“Nhà Cung cấp Quảng cáo”) phục vụ việc quảng cáo nhân danh Chúng tôi và các công ty không liên kết khác trên Internet. Một số các quảng cáo đó được sửa đổi phù hợp với quan tâm của bạn dựa trên thông tin được thu thập trên trang của Nestlé hoặc trang web không liên kết qua thời gian. Bạn có thể truy cập trang  YourAdChoices website để biết thêm về loại quảng cáo này, cũng như cách chọn bỏ thực hành quảng cáo dựa vào mối quan tâm từ các công ty tham gia chương trình tự điều chỉnh của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (Digital Advertising Alliance, DAA). Ngoài ra, bạn có thể chọn bỏ loại quảng cáo này trong các ứng dụng di động từ các công ty tham gia ứng dụng AppChoices của DAA bằng cách tải xuống ứng dụng từ kho ứng dụng của iOS hoặc Android. Bạn cũng có thể ngừng việc thu thập dữ liệu vị trí chính xác từ thiết bị di động bằng cách truy cập các cài đặt dịch vụ vụ trí của thiết bị của bạn.

Trở lại đầu trang

11. Các thay đổi đối với thông báo của chúng tôi

Nếu Chúng tôi thay đổi cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi tiêu chuẩn thực hành của mình và Thông báo này tại thời điểm bất kỳ, xin vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để biết các cập nhật hoặc thay đổi bất kỳ đối với Thông báo của chúng tôi.

Trở lại đầu trang

12. Người kiểm soát dữ liệu & liên lạc

Để đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét về Thông báo này và tiêu chuẩn thực hành quyền riêng tư của chúng tôi hoặc khiếu nại về việc chúng tôi tuân thủ luật quyền riêng tư hiện hành, xin vui lòng  liên hệ với Chúng tôi hoặc gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland hoặc  đơn vị Nestlé liên quan   tại quốc gia thường trú của bạn.

Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng thư điện tử tại  dataprotectionoffice@nestle.com  hoặc Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu tại Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Switzerland.

Chúng tôi sẽ ghi nhận và điều tra bất kỳ khiếu nại nào về cách thức Chúng tôi quản lý Dữ liệu Cá nhân (kể cả khiếu nại rằng Chúng tôi đã vi phạm quyền của bạn theo luật quyền riêng tư hiện hành).