Thông báo về cookies

For English version.

Cập nhật lần cuối ngày 20.02.2019

THÔNG BÁO VỀ COOKIE CỦA NESTLÉ

Thông báo về cookie này áp dụng cho mọi trang web và ứng dụng di động của Nestlé (“Trang Mạng Nestlé”).

1. Cookies là gì?

Cookie là các tập tin văn bản được cài vào máy tính của bạn thông qua các trang web mà bạn truy cập. Sau đó, cookie được gửi ngược lại về trang web nguồn cho mỗi lần truy cập tiếp theo, hoặc cho một trang web khác mà trang web này nhận ra cookie đó. Chúng được sử dụng để giúp các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ của trang web.

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” xuyên suốt thông báo này cũng để bao hàm tất cả công nghệ tương tự, như trang web thiết bị tập hợp hỗ trợ phát triển phần mềm, tập tin đăng nhập, thẻ pixel.

2. Các loại cookie nào được sử dụng trên “Trang Mạng Nestlé”?

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên Trang Mạng Nestlé:

Loại cookie Hiệu lực

a) Cookie chức năng trang

Các cookie này cho phép bạn điều hướng  trang web và sử dụng các tính năng của chúng tôi, ví dụ như đăng ký, đăng nhập và lưu thông tin địa chỉ truy cập sản phẩm. Nếu bạn tắt các cookie này, một số bộ phận nhất định của trang web sẽ không cung cấp chức năng cho bạn nữa, ví dụ như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán.

Bất cứ khi nào có nhu cầu

b) Cookie phân tích trang

Các cookie này cho phép chúng tôi đo lường và phân tích cách bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và nền tảng di động của chúng tôi, để cải thiện cả chức năng của trang và trải nghiệm của bạn.

90 ngày

c) Cookie ưu tiên của khách hàng

Khi bạn duyệt các trang web của chúng tôi, các cookie này sẽ ghi nhớ các lựa chọn của bạn (như là ngôn ngữ hoặc vị trí của bạn) và các thông tin khác mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi, từ đó chúng tôi có thể giúp điều chỉnh trải nghiệm của bạn và làm chúngliên quan và phù hợp với cá nhân bạn hơn.

90 ngày

d) Cookie có mục tiêu hoặc quảng cáo

Các cookie này được sử dụng để truyền tải quảng cáo thích hợp với bạn. Chúng cũng giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo và giúp chúng tôi đánh giá mức độ  hiệu quả từ các chiến dịch tiếp thị của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu được nhờ các cookie này để cung cấpc ác  quảng cáo mà bạn có thể quan tâm dựa trên các tương tác trực tuyến trước đây của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các bên khác, bao gồm các đối tác của chúng tôi.

90 ngày

e) Cookie mạng xã hội

Các cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng cách sử dụng biểu tượng chia sẻ mạng xã hội trên một Trang Mạng Nestlé. Mạng xã hội này sẽ ghi nhận rằng bạn vừa thực hiện việc chia sẻ đó. Thông tin này có thể được liên kết đến các hoạt động có mục tiêu/quảng cáo.

90 ngày


3. Quản lý các ưu tiên cookie của bạn

Bạn không cần phải cho phép các cookie được sử dụng hoặc điều hướng thông qua các bộ phận của Trang Mạng Nestlé, cho dù bạn có thể không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng trên Trang Mạng Nestlé nếu bạn không chấp nhận các cookie này. Bạn nên chắc chắn rằng việc cài đặt trên thiết bị của bạn phản ánh đúng các ưu tiên cookie của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt của mình để cảnh báo trước khi bạn chấp nhận hoặc tự thiết lập chế độ từ chối các cookie.

Ngoài ra, nếu có thể, bạn có thể chọn từ chối cookie bằng cách truy cập các trang web sau: http://www.aboutads.info/choices/#completed hoặc http://www.youronlinechoices.eu/

4. Cập Nhật Thông Báo

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với Thông Báo này. Xin vui lòng tham khảo trang này tại từng thời điểm để xem các thông tin nêu trên và thông tin cập nhật bổ sung. Chúng tôi sẽ đưa các cập nhật lên Trang Mạng Nestlé và, nếu phù hợp, chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào bằng thư điện tử.

5. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Để biết thêm thông tin về việc dữ liệu của bạn được sử dụng như thế nào (bao gồm thông tin chi tiết của người kiểm soát), vui lòng xem [Chính Sách Về Quyền Riêng Tư] của chúng tôi.

Thông báo về Cookie này được cập nhật lần cuối vào [Ngày 20 tháng 2 năm 2019].